Naissances

22
janv.
Xavier
Xavier
22.01.24, 07h23
3500 g
48 cm
16
janv.
Lawi
Lawi
16.01.24, 19h32
2815 g
49 cm
13
janv.
Lucien
Lucien
13.01.24, 21h39
3370 g
50 cm
10
janv.
Aria
Aria
10.01.24, 03h13
3160 g
47 cm
14
déc.
Mathilde
Mathilde
14.12.23, 17h18
2990 g
46 cm
05
déc.
Tess
Tess
05.12.23, 05h25
3570 g
49 cm
08
déc.
Eléa
Eléa
08.12.23, 12h46
2860 g
47 cm
16
nov.
Juliette
Juliette
16.11.23, 13h15
3240 g
50 cm
11
nov.
Dayan
Dayan
11.11.23, 13h44
3555 g
52 cm