Naissances

07
juin
Ilhan
Ilhan
07.06.23, 08h32
3550 g
50 cm
06
juin
Olivia
Olivia
06.06.23, 22h47
3850 g
50 cm
04
juin
Achile
Achile
04.06.23, 23h24
3250 g
47 cm
27
mai
Johanna
Johanna
27.05.23, 22h42
3980 g
52 cm
23
mai
Elio et Giulia
Elio et Giulia
23.05.23, 06h57
2700 g
46 cm
23
mai
Elio et Giulia
Elio et Giulia
23.05.23, 06h39
2620 g
49 cm
15
mai
Cloé
Cloé
15.05.23, 04h15
3180 g
47 cm
12
mai
Eden
Eden
12.05.23, 00h08
3480 g
50 cm
02
mai
Saywa
Saywa
02.05.23, 21h36
2660 g
44 cm